Consensusvergadering RIZIV

Home > Consensusvergadering RIZIV

HET RATIONEEL GEBRUIK VAN DE PROTONPOMPINHIBITOREN (PPI’S) BIJ NIETULCEREUZE GASTRO-OESOFAGEALE PATHOLOGIE (GASTRO-DUODENAAL ULCUS UITGESLOTEN) : 31 mei 2018

Locatie: Brussel