Vlaamse Coeliakie Vereniging

Home > Vlaamse Coeliakie Vereniging

Het doel van de vereniging is de bevordering van het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van lijders aan coeliakie en direct daarmee samenhangende ziektebeelden.

VCV