Accreditering

Home > Accreditering

De VVGE is bevoegd om kredietpunten aan te vragen voor accreditering van Belgische artsen. De activiteiten die erkend werden, kan u opzoeken via de website van het RIZIV

Artsen die aanwezig waren op het Lente- en/of Herfstsymposium worden automatisch ingegeven.