over VVGE

Home > over VVGE

VVGE - Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie

De Vlaamse Vereniging voor Gastro-enterologie (VVGE) werd gesticht in 1954  door enkele prominente Vlaamse artsen uit universitaire en niet-universitaire centra, met als doel de kennis over de maag-, darm- en leveraandoeningen te bevorderen en deze kennis te verspreiden door het organiseren van voordrachten in het Nederlands.

Sindsdien is de VVGE uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en hét ontmoetingsforum in Vlaanderen voor iedereen met interesse in de maag-, darm- en leverziekten : gastro-enterologen, internisten, chirurgen, radiologen, pathologen, pediatiers.... waarbij collegialiteit en convivialiteit belangrijk zijn.

Elk jaar worden meerdere wetenschappelijke symposia georganiseerd : een Lentesymposium in Elewijt dat de recente aanwinsten van het voorbije jaar toelicht, een State of the Art meeting in juni in Grimbergen, en een Herfstsymposium eind november op diverse locaties in Vlaanderen en met een gevarieerde reeks van onderwerpen en sprekers uit binnen- en buitenland. Er worden ook regelmatig meerdaagse cursussen georganiseerd (tot heden o.a. over digestieve oncologie, hepatologie en proctologie).

kalender

De vereniging is een VZW met een bestuur (bestuur) dat om de 2 jaar voor de helft herkozen wordt

Vanaf 2018 besliste de VVGE om haar werking verder te professionaliseren.  Voor een transparante sponsorwerving doet de VVGE een beroep op het consultancy bureau Metodia, lid van de Nelson Group.

De vereniging treedt ook op als medeorganisator van de Belgian Week of Gastro-enterology, die jaarlijks wordt ingericht door alle Belgische verenigingen die zich wijden aan de gastro-intestinale pathologie

.De Jong-VVGE, (www.jongvvge.be) die de leden jonger dan 40 groepeert, organiseert navormingsactiviteiten met startende practici als doelgroep.

Naast deze postacademische vormingsactiviteiten wordt tevens het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de gastro-enterologie bevorderd door het verlenen van aanmoedigingsbeurzen en reisbeurzen (beurzen) aan jonge navorsers.

De VVGE speelt een actieve rol, via zijn vertegenwoordiging in het Concilium Gastro-enterologicum Belgicum, bij het zoeken naar wetenschappelijk verantwoorde oplossingen voor problemen die zich stellen in de gastro-enterologische praktijkvoering ( bvb. desinfectie van endoscopie-apparatuur, materiaalkosten…) en neemt zelf kwaliteitsverbeterende initiatieven (o.a. kwaliteitsproject coloscopie, informatieblaadjes over chemotherapie (link), informatiecampagne over colorectale kanker…) 
darmkanker

De VVGE is lid van de internationale gastro-enterologische organisaties, op Europees (UEGF) en op wereldvlak (WGO). De VVGE was co-organisator van de United European Gastroenterology Week in Brussel in november 2000. Samenwerking met de diverse nationale gastro-enterologie verenigingen en met de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie wordt nagestreefd.

Uit de geschiedenis van de VVGE

Voorzitters

1. F. Warmoes 1954-1955
2. A. Lacquet 1956-1957
3. J.Van Damme 1958-1959
4. P. Vanderlinden 1960-1961
5. J. Vandenbroucke 1962-1963
6. O. Van Landschoot 1964-1965
7. O. Hoste 1966-1967
8. J. Gerard 1968-1969
9. F. Barbier 1970-1971
10. W. Allegaert 1972-1973
11. L. Demeulenaere 1974-1975
12. J. Beckers 1976-1977
13. J. De Groote 1978-1979
14. K. Seghers 1980-1981
15. P. Van Eeckhoutte 1982-1983
16. F. Derom 1984-1985
17. Y. Van Maercke 1986-1987
18. R. Kerremans 1988-1989
19. H. Tytgat 1990-1992
20. J. De Groote 1993-1994
21. H. De Baere 1995-1996
22. K. Geboes 1997-1998
23. Ph. Van Hootegem 1999-2003
24. M. Peeters 2003-2007
25. G. D’Haens 2007-2011
26. G.Van Assche 2011-2012

27. H. Reynaert 2012-2017

28. P. Caenepeel 2017-


Secretarissen

1. O. Hoste 1954-1963
2. J. De Groote 1963-1996
3. F. Nevens 1996-2004
4. G. Van Assche 2004-2011
5. M. Peeters 2011-


Penningmeesters

1. O. Hoste 1954-1956
2. P. Van Eeckhoutte 1956-1985
3. P. Hoste 1986-2013

4. J. Decaestecker 2013-2017

5. H. Reynaert 2017-

 

Redactiesecretarissen (Tijdschrift voor Gastro-enterologie tot 2006, nadien Nieuwsflash)

1. O.Hoste 1954-1963
2. L.Standaert 1963-1991
3. K.Geboes 1992-1996
4. D.Van Gijsegem 1997 -2007
5. Ph.Van Hootegem 2007-

 

Ereleden

V.Desmet
G.Tytgat
H.De Baere (postuum)
L.Standaert
J.De Groote (erevoorzitter)
K.Geboes

P. Hoste