Screening colorectale kanker

Home > Screening colorectale kanker

De Europese Commissie publiceerde begin 2011 een nieuwe richtlijn voor screening naar colorectale kanker. In dezelfde periode werden ook de conclusies van het proefonderzoek in de Antwerpse regio bekendgemaakt. Op basis hiervan werd door de Vlaamse Gemeenschap de beslissing genomen om een veralgemeende screening in de leeftijdsgroep 50 tot 74 jaar in Vlaanderen te gaan uitrollen. Er werd geopteerd voor de iFOBT als screeningstest. Om succesvol te zijn is organisatie, communicatie en sensibilisering uiterst belangrijk. Daarenboven is de kwaliteitsbewaking een aandachtspunt. Hieromtrent werd door de VVGE een kwaliteitsproject rond uitvoeren van coloscopie recent afgerond. Het is uiterst belangrijk dat we als VVGE een actieve rol blijven spelen in dit screeningsprogramma.