You seem to be using an unsupported browser
  Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
  Sofie Sleeckx
  UZ Leuven en @interim op wisselende locaties (op heden: Maasstadziekenhuis Rotterdam)

  Interesses: EUS

  Als bestuurslid van jong-VVGE kon ik al proeven van het "organiseren" en "inspireren" vanuit een koepelorganisatie. Dat wil ik, ondertussen minder jong, graag verderzetten bij het VVGE. Daarnaast meen ik, als vrouw van de "jongere" generatie, een stem te kunnen vertegenwoordigen met eigen visies en prioriteiten. Work-life-balance, zelfzorg, flexibiliteit zijn maar enkele thema's die me nauw aan het hart liggen. Ik vind het belangrijk dat bij het wegen op het beleid, ook die stem gehoord wordt.

  Isabelle Colle
  ASZ AALST
  Consulent UZG en UZB


  Interesses: Hepatologie

  • De gastroenterologie in Belgie verdedigen naar de beleidsvoerders toe
  • De hepatologie verder uitbouwen binnen de gastroenterologie
  • Vinger aan de pols houden in het nieuwe ziekenhuislandschap
  • Goed geplaatst om universitaire en perifere ziekenhuis standpunten te begrijpen en te nuanceren
  • Gemotiveerd om actief deel te nemen aan vergaderingen en symposia van de VVGE
  • Samenwerkingen binnen de gastroenterologie promoten
  Schalk Van der Merwe
  Universiteit Ziekenhuis Leuven  Interesses: HPB

  Ik denk dat ik een positieve contributie kan leveren tot Gastro-enterologie/Hepatologie in België.
  Jurgen van Dongen
  AZ Sint Maarten Mechelen  Interesses: IBD, motiliteit, endoscopie/EUS, echo

  Beste collegae, Graag zou ik als perifeer gastro-enteroloog (Mechelen) met universitaire link (consulent UZA) nog eens 4 jaar zetelen in het bestuur van de VVGE om verder mee te werken aan de succesvolle gekende symposia en de Nieuwsflash maar vooral ook aan alle nieuwe initiatieven van de afgelopen jaren: - vernieuwde website, virtuele symposia - Hoogtepunten uit de Acta gastro-enterologica Belgica - vertegenwoordiging VVGE in de focusgroep gastro-enterologie rondom de herziening van de nomenclatuur door het RIZIV. Ik hoop dus dat u allen samen mij opnieuw in het bestuur stemt. Vriendelijke groeten aan allen, Jurgen
  Marc Peeters
  Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)


  Interesses: Ik blijf een brede interesse hebben, doch mijn deelterrein is de digestieve oncologie

  Ondanks mijn klinische en wetenschappelijke focus op de digestieve oncologie, blijf ik mij interesseren in het bredere hepatogastroenterologische landschap. De hepatogastroenterologie blijvend attractief maken voor jonge collega's is een continue drijfveer om bestuurslid te zijn en te blijven van de VVGE. Mijn rijke ervaring op verschillende bestuursniveau's kan nog steeds een meerwaarde betekenen voor de VVGE. Met jullie steun, wil ik mij de komende jaren verder inzetten voor de VVGE.
  Lieven Vandeputte
  AZ St. Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge


  Interesses: Echo-endoscopie, ERCP, oncologie (o.a. colonkanker screening)

  Ik stel me kandidaat om :
  - De opleiding echo-endoscopie verder vorm te geven, en te integreren in de dagelijkse praktijk.
  - samenwerking tussen collega’s en ziekenhuizen verder te optimaliseren.
  - banden met omliggende GE-verenigingen aan te halen.
  Katelijne (Leen) Valgaeren
  AZ St. Dimpna Geel en MCTessenderlo


  Interesses: IBD, DIO en IBS

  Ik wil me opnieuw inzetten als bestuurslid van de fijne vereniging VVGE uit interesse voor mijn vak en voor de organisatie van ons beroep. Ik geloof dat VVGE een rol kan gaan spelen in de noodzakelijke herstructureringen van de gezondheidszorg in de nabije toekomst. En uiteraard vind ik vrouwelijke vertegenwoordiging in elk bestuur belangrijk.
  Hannah Van Malenstein
  UZ Leuven


  Interesses: Hepatologie, pancreaspathologie en galwegpathologie

  De VVGE is de wetenschappelijke vereniging die de gastro-enterologen in Vlaanderen verbindt. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de huidige werking van de vereniging met het organiseren van mooie symposia die zowel inhoudelijk interessant zijn als een sociale functie hebben. Ik ben een teamspeler die geëngageerd, jong, dynamisch en vrouwelijk is. Ik heb een brede, academische interesse in HPB en interventionele endoscopie. Met deze achtergrond hoop ik een meerwaarde te kunnen betekenen voor de vereniging.
  Magali Surmont
  UZ Brussel


  Interesses: Proctologie en functionele gastro-enterologie

  Als pas afgestudeerde gastro-enterologe zou ik graag jong en vrouwelijk bloed willen toevoegen aan het bestuur van VVGE om mee te bouwen aan een actieve vereniging die zich inzet voor wetenschap, opleiding en het samenbrengen van collega's.