You seem to be using an unsupported browser
  Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

  Fulltime

  Afdelingshoofd MDL, Radboudumc

  Organisatie

  Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) heeft de afgelopen 30 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Illustratief hierbij is de groei van 100 MDL-artsen in Nederland in 1996, naar 650 in 2023. Mede hierdoor is het zorglandschap voor MDL-patiënten in de omgeving van een universitair medisch centrum sterk veranderd. Er is een grote vraag naar onderscheidende (tertiaire) zorg (ofwel zorg die niet of in mindere mate in de omliggende ziekenhuizen kan worden verricht). De afdeling MDL van het Radboudumc levert deze tertiaire zorg aan patiënten met multipele, complexe en vaak chronische aandoeningen. Vanwege deze complexiteit is er noodzaak tot multidisciplinaire zorg. Om het niveau hiervan te verbeteren, wordt direct aan de zorg gekoppeld wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarnaast leidt de afdeling uiteraard ook MDL-artsen op. De paramedische afdeling Diëtetiek maakt onderdeel uit van MDL en biedt diëtetische zorg aan (poli)klinische patiënten van alle medische specialismen binnen het Radboudumc. De afdeling MDL levert een bijdrage aan onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

  Met de veranderende organisatiestructuur van het Radboudumc (‘Fit for the Future’) komt de afdeling MDL in een nieuwe fase. De afdeling participeert in 3 van de 11 opgerichte centra, te weten het Centrum voor Oncologie, het Centrum voor Buik en Bekken en het Centrum voor Infectie en Inflammatie. De taken en verantwoordelijkheden van de afdeling worden deels naar die centra verschoven. Daarmee komt het accent van de rol van het afdelingshoofd veel sterker dan voorheen te liggen op de inhoud van de academische kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

  Functieomschrijving

  Word jij het nieuwe gezicht van MDL in het Radboudumc en ga jij leiding geven aan een team talentvolle zorgverleners met hart voor de patiënt en een passie voor onderzoek om de patiëntenzorg te verbeteren? Lees de volgende functieomschrijving dan zorgvuldig en reageer als deze rol je op de huid is geschreven.

  Onderzoek

  Je bent in staat de kerntaak onderzoek te versterken. De centra waarin MDL participeert, het onderzoeksinstituut en andere afdelingen die belangrijk zijn voor MDL, zien jou als aanspreekpunt en partner. Als onderzoeksleider bepaal je (in samenspraak) de focus van de verschillende onderzoekslijnen van MDL. Als hoogleraar begeleid je promovendi en andere researchprofessionals actief. De staf kan een beroep op je doen als adviseur en coach. Ook houd je je bezig met de vorming van professionele netwerken. Je initieert en onderhoudt interne en externe contacten en zorgt dat de afdeling zich op de juiste manier profileert.

  Patiëntenzorg

  Als MDL-arts ben je een autoriteit binnen een van de aandachtsgebieden van de afdeling (hepatologie, oncologie, darmfalen, HPB, IBD en de daaraan gerelateerde geavanceerde endoscopie). Uitgaande van het klinisch profiel participeer je in therapeutische endoscopieprogramma’s en afhankelijk van jouw expertise neem je deel in multidisciplinaire besprekingen binnen het ziekenhuis. Je participeert in supervisieweken binnen de kliniek. Ook neem je deel aan de algemene MDL-diensten.

  Management

  Het hoofd van de afdeling MDL is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling en krijgt hiervoor ondersteuning van een bedrijfsleider en van de dagelijkse leiding van het endoscopiecentrum en het researchbureau.

  Profiel

  Je bent als gepromoveerd MDL-arts een autoriteit binnen je aandachtsgebied. Op gebied van onderzoek heb je de uitstraling om jonge collegae te werven, de motivatie om te coachen en om regionaal en (inter-) nationaal het gezicht van MDL Radboudumc te vormen. Als MDL-arts heb je een grote klinische drive en de wens om de patiëntenzorg mede vorm te geven en naar een nog hoger niveau te tillen.

  Als afdelingshoofd ben je een exponent van de huidige tijd met een inspirerende en transparante opstelling in besluitvorming en met aandacht voor ideeën en initiatieven binnen het team. Je hebt de competenties om een topteam samen te stellen en (door-) te ontwikkelen. Het versterken van bestaande competenties van je medewerkers staat in een hoog vaandel; je wil je groep laten groeien. Als leider ben je verbindend en in staat je medewerkers te coachen. Je luistert goed naar wat er leeft en nodig is en bent in staat strategische keuzes te maken.

  Als hoofd behartig je de belangen van het departement MDL en hebt tegelijkertijd voldoende oog voor het bredere belang van het Radboudumc als geheel, wat organisatiesensitiviteit vereist. Persoonlijkheid, stijl en ambitie hebben hierbij voorrang op bestuurlijke ervaring. Bij voorkeur heb je aantoonbare leidinggevende ervaring. Je moet het in ieder geval ambiëren aanvoerder van het team te zijn en/of bereid zijn je daarin verder te ontwikkelen. Het Radboudumc zal je daarin graag ondersteunen.

  De afdeling MDL is op zoek naar een inspirerende, verbindende en krachtige leider, die de potentie en drive bezit om binnen Nederland (en internationaal) te worden gezien als boegbeeld van MDL. Van het aan te trekken hoofd wordt verwacht dat deze:

  • minimaal een gepromoveerd MDL-arts is, met een goed aangeschreven staat van dienst op alle drie de kerntaken;
  • de Radboudumc- en afgeleide afdelingsstrategie implementeert binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders;
  • als primair focus de ontwikkeling van de hoogstaande kwaliteit op het gebied van alle drie de kerntaken heeft van de afdeling MDL en van het Radboudumc;
  • op moderne manier leiding kan geven aan een relatief jonge maar ambitieuze staf;
  • een krachtige stimulans geeft en ondersteuning biedt aan het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling;
  • aantoonbare ervaring heeft in de begeleiding van promovendi als (co)promotor;
  • een actieve rol speelt in de patiëntenzorg en een goede allround clinicus is;
  • affiniteit heeft met duurzaamheid, preventie en innovatie;
  • een echte verbinder is zowel binnen (team, andere afdelingen en instituten) als buiten de muren van het ziekenhuis (regio);
  • een dienend leider is, die MDL-medewerkers weet te motiveren, te inspireren en te ondersteunen in hun ontwikkeling;
  • aantoonbare ervaring heeft met het opbouwen en onderhouden van (inter-) nationale netwerken
  • affiniteit heeft met management en bereid is zich daarin verder te ontwikkelen. Bij voorkeur aantoonbare leiderschapservaring heeft binnen een complexe organisatie.

  Arbeidsvoorwaarden

  Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 

  Bij uitnodiging voor een gesprek is het van belang dat de kandidaat zich verdiept in de nieuwe organisatie structuur (Fit for the Future). Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

  Lees meer over de arbeidsvoorwaarden binnen het Radboudumc.

  Opmerkingen en contactinformatie

   Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

   Voor aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. M.M. (Michel) van den Heuvel, voorzitter van de benoemingsadviescommissie: michel.vandenheuvel@radboudumc.nltel. +31 (0)24-3610325

   Het Structuurrapport MDL kan worden opgevraagd bij drs. M.F. (Moniek) Hüsken, benoemingsprocedures.hr@radboudumc.nl, secretaris van de benoemingsadviescommissie.

   Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

   Solliciteren

   Graag solliciteren vóór 15 september 2023 via www.Radboudumc.nl/vacatures

   Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

    

   Patiëntenzorg - Radboudumc

   Andere vacatures

   Als fellow hepatologie kom je terecht in het team hepatologie van het UZ Gent.

   Positie fellow hepatologie

   Voltijds gastroenteroloog met bijzondere interesse in de inflammatoire darmziekten.

   Gastroenteroloog Jessa Ziekenhuis