De Vlaamse Vereniging voor Gastro-enterologie (VVGE) werd gesticht in 1954 met als doel de kennis over de maag-, darm- en leveraandoeningen te bevorderen.

Ontmoetingsforum

Sindsdien is de VVGE uitgegroeid tot een dynamische vereniging en hét ontmoetingsforum in Vlaanderen voor iedereen met interesse in de maag-, darm- en leverziekten: gastro-enterologen, internisten, chirurgen, radiologen, pathologen, pediaters.... waarbij collegialiteit en convivialiteit belangrijk zijn.

Onze missie  -  Over ons  -  Geschiedenis  -  Aanmoedigingsbeurs

vvge missie

Onze missie

De VVGE is hét ontmoetingsforum voor iedereen met wetenschappelijke en praktijkgerichte interesse in kwaliteitsvolle zorg voor patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen.

Onze visie

Om onze doelen te bereiken, gaan we gesprekken aan met professionals in de gezondheidszorg, met wetenschappers en met onze patiënten. We werken hiervoor ook nauw samen met politici en beleidsmakers. We investeren in educatie en trainingen voor de professionals in ons vakgebied om kwaliteitsvolle zorg te bereiken. De sociale samenhorigheid onder onze leden is in dit alles een versterkende factor.

Onze waarden

 • Inspirerend
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 • Wetenschappelijk
 • Verbindend

vvge forum

Over VVGE

Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie
De Vlaamse Vereniging voor Gastro-enterologie (VVGE) werd gesticht in 1954  door enkele prominente Vlaamse artsen uit universitaire en niet-universitaire centra, met als doel de kennis over de maag-, darm- en leveraandoeningen te bevorderen en deze kennis te verspreiden door het organiseren van voordrachten in het Nederlands.

Sindsdien is de VVGE uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en hét ontmoetingsforum in Vlaanderen voor iedereen met interesse in de maag-, darm- en leverziekten: gastro-enterologen, internisten, chirurgen, radiologen, pathologen, pediaters.... waarbij collegialiteit en convivialiteit belangrijk zijn.

Elk jaar worden meerdere wetenschappelijke symposia georganiseerd: een Lentesymposium in Elewijt dat de recente aanwinsten van het voorbije jaar toelicht, een State of the Art meeting in juni in Grimbergen, en een Herfstsymposium eind november op diverse locaties in Vlaanderen en met een gevarieerde reeks van onderwerpen en sprekers uit binnen- en buitenland. Er worden ook regelmatig meerdaagse cursussen georganiseerd (tot heden o.a. over digestieve oncologie, hepatologie en proctologie).

Bekijk onze kalender

De vereniging is een VZW met een bestuur dat om de 2 jaar voor de helft herkozen wordt.
Werking
Vanaf 2018 besliste de VVGE om haar werking verder te professionaliseren. Voor een transparante sponsorwerving doet de VVGE een beroep op het consultancy bureau Metodia, lid van de Nelson Group.
Actieve rol
De vereniging treedt ook op als medeorganisator van de Belgian Week of Gastro-enterology, die jaarlijks wordt ingericht door alle Belgische verenigingen die zich wijden aan de gastro-intestinale pathologie

De Jong-VVGE, (www.jongvvge.be) die de leden jonger dan 40 groepeert, organiseert navormingsactiviteiten met startende practici als doelgroep.

Naast deze postacademische vormingsactiviteiten wordt tevens het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de gastro-enterologie bevorderd door het verlenen van aanmoedigingsbeurzen en reisbeurzen (beurzen) aan jonge navorsers. 

De VVGE speelt een actieve rol, via zijn vertegenwoordiging in het Concilium Gastro-enterologicum Belgicum, bij het zoeken naar wetenschappelijk verantwoorde oplossingen voor problemen die zich stellen in de gastro-enterologische praktijkvoering ( bvb. desinfectie van endoscopie-apparatuur, materiaalkosten…) en neemt zelf kwaliteitsverbeterende initiatieven (o.a. kwaliteitsproject coloscopie, informatieblaadjes over chemotherapie, informatiecampagne over colorectale kanker…).
Samenwerkingen
De VVGE is lid van de internationale gastro-enterologische organisaties, op Europees (UEG) en op wereldvlak (WHO). De VVGE was co-organisator van de United European Gastroenterology Week in Brussel in november 2000. Samenwerking met de diverse nationale gastro-enterologie verenigingen en met de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie wordt nagestreefd.

vvge members

Geschiedenis

Voorzitters
 • F. Warmoes - 1954-1955 
 • A. Lacquet - 1956-1957 
 • J.Van Damme - 1958-1959 
 • P. Vanderlinden - 1960-1961 
 • J. Vandenbroucke - 1962-1963 
 • O. Van Landschoot - 1964-1965 
 • O. Hoste - 1966-1967 
 • J. Gerard - 1968-1969 
 • F. Barbier - 1970-1971 
 • W. Allegaert - 1972-1973 
 • L. Demeulenaere - 1974-1975 
 • J. Beckers - 1976-1977 
 • J. De Groote - 1978-1979 
 • K. Seghers - 1980-1981 
 • P. Van Eeckhoutte - 1982-1983 
 • F. Derom - 1984-1985 
 • Y. Van Maercke - 1986-1987 
 • R. Kerremans - 1988-1989 
 • H. Tytgat - 1990-1992 
 • J. De Groote - 1993-1994 
 • H. De Baere - 1995-1996 
 • K. Geboes - 1997-1998 
 • Ph. Van Hootegem - 1999-2003 
 • M. Peeters - 2003-2007 
 • G. D’Haens - 2007-2011 
 • G.Van Assche 2011-2012
 • H. Reynaert - 2012-2017
 • P. Caenepeel - 2017-
Secretarissen
 • O. Hoste - 1954-1963 
 • J. De Groote - 1963-1996 
 • F. Nevens - 1996-2004 
 • G. Van Assche - 2004-2011 
 • M. Peeters - 2011-2019
 • Isabelle Colle - 2019 -
Penningmeesters
 • O. Hoste - 1954-1956 
 • P. Van Eeckhoutte - 1956-1985 
 • P. Hoste - 1986-2013
 • J. Decaestecker - 2013-2017
 • H. Reynaert - 2017-
Redactiesecretarissen (Tijdschrift voor Gastro-enterologie tot 2006, nadien Nieuwsflash)
 • O.Hoste - 1954-1963 
 • L.Standaert - 1963-1991 
 • K.Geboes - 1992-1996 
 • D.Van Gijsegem - 1997 -2007
 • Ph.Van Hootegem - 2007-2019
 • A. Van Hootegem & J. van Dongen - 2019
Ereleden
 • V.Desmet 
 • G.Tytgat 
 • H.De Baere (postuum) 
 • L.Standaert 
 • J.De Groote (erevoorzitter) 
 • K.Geboes
 • P. Hoste
 • Ph. Van Hootegem